Nuestros servicios

 • Highlight Tu Belleza

  40 min.

  60 US dollars
 • Highlight tu Belleza

  1 hr. 30 min.

  150 US dollars
 • Highlight tu Belleza

  1 hr. 30 min.

  125 US dollars
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon